Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 5/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172018/02/15
HCL 31/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/11/16
HCL 30/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/10/16
HCL 29/2017privind implementarea proiectului ”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU”2017/09/18
HCL 28/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU”2017/09/18
HCL 27/2017privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii si in Comisia de Prevenire si Combatere a Violentei in mediul scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau2017/09/18
HCL 26/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/09/18
HCL 25/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Septembrie – Noiembrie 20172017/08/31
HCL 24/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau2017/07/31
HCL 23/2017privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II. al anului 20172017/07/31
HCL 21/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/06/29
HCL 19/2017pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, județul Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Căneşti, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/05/31
HCL 18/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/05/31
HCL 16/2017privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I. al anului 20172017/04/27
HCL 15/2017privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau2017/04/27
HCL 14/2017privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 3 din 04 februarie 2017 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 2014 , anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 27 aprilie 20152017/04/27
HCL 13/2017privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/04/27
HCL 11/2017privind participarea comunei Canesti , judetul Buzau in calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI”2017/03/20
HCL 7/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/03/20
HCL 6/2017privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Canesti, judeţul Buzau cu o suprafata de teren şi aprobarea prelungirii perioadei de inchirieriere a suprafetei de 1.500 mp din cadrul acesteia2017/02/23
HCL 5/2017privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri comunale , comuna Canesti , judetul Buzau”2017/02/23
HCL 4/2017privind implementarea proiectului “REABILITARE CLADIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN, COMUNA CANESTI , JUDETUL BUZAU“2017/01/31
HCL 3/2017privind aprobarea STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE a comunei Canesti, judetul Buzau2017/01/31
HCL 2/2017privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei Canesti , judetul Buzau din anul 2016 pentru anul 20172017/01/31
HCL 1/2017privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20162017/01/31
HCL 4/2015privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti, jud. Buzau pe anul 20152015/02/09

Comments are closed.