HCL 5/2018

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2017

HCL nr. 5 din 15.02.2018

Bookmark the permalink.