Hotărâri de consiliu

TitleContentDate
HCL 52/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 20232023/12/272023-12-27 17:27:39
HCL 51/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Căneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirea comunei C.A. Rosetti în Asociație2023/12/272023-12-27 17:26:55
HCL 49/2023privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2024 – 20252023/12/272023-12-27 17:25:49
HCL 48/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 20232023/12/132023-12-13 17:24:04
HCL 47/2023privind acordarea unei sume din bugetul local pentru acordarea de cadouri copiilor si elevilor din unitatea administrativ teritoriala cu ocazia « Sarbatorilor de iarna »2023/11/292023-11-29 17:22:47
HCL 46/2023privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele și taxele locale alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul comunei Canesti, judetul Buzau în anul 20242023/11/292023-11-29 17:21:36
HCL 45/2023privind eliberarea autorizațiilor pentru utilizarea infrastructurii publice locale, la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2023/11/292023-11-29 17:20:17
HCL 44/2023privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General privind cheltuielile necesare obiectivului de investiţii „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC.205 – PĂCURILE ŞI DRUM SĂTESC DS 9 NEGOŞINA – BONDREA , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU2023/11/292023-11-29 17:19:06
HCL 43/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 20232023/11/292023-11-29 17:18:02
HCL 42/2023privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC.205 – PĂCURILE şi DRUM SĂTESC DS.9 NEGOŞINA – BONDREA , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU2023/11/292023-11-29 17:15:48
HCL 41/2023privind, aprobarea numărului maxim de posturi , reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Căneşti , judetul Buzau , aprobarea organigramei si al statului de functii în vederea încadrării în prevederile Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung2023/11/292023-11-29 17:14:31
HCL 40/2023privind aprobarea Regulamentului referitor la realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a oricăror construcții, lucrări, amenajări sau instalații în orice scop la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2023/11/292023-11-29 17:13:38
HCL 39/2023privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau , pentru sedintele din perioada : Noiembrie – Decembrie 2023 , Ianuarie 20242023/11/292023-11-29 17:12:10
HCL 38/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 20232023/10/262023-10-26 17:11:00
HCL 37/2023privind aprobarea organizării Protecţiei Civile la nivelul unităţii administrativ teritoriale – Căneşti , judeţul Buzău2023/10/262023-10-26 17:10:00
HCL 36/2023pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Căneşti, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi2023/10/262023-10-26 17:09:00
HCL 35/2023pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza unităţii administrativ – teritoriale a comunei Căneşti , judeţul Buzău2023/10/262023-10-26 17:07:00
HCL 34/2023privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 20232023/10/262023-10-26 17:06:00
HCL 33/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 20232023/09/282023-09-28 17:05:00
HCL 32/2023privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de “Cabinet medical individual” din imobilul “Dispensar medical uman” situat administrativ în sat Căneşti, Comuna Căneşti , judeţul Buzău2023/08/312023-08-31 17:04:00
HCL 31/2023pentru aprobarea „Dispoziţiilor privind reglementarea lucrului cu focul deschis şi a fumatului” pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale al comunei Căneşti , judeţul Buzău2023/08/312023-08-31 17:03:00
HCL 30/2023privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023–2024,2024–2025, 2025–2026 şi 2026–2027 la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2023/08/312023-08-31 17:02:00
HCL 29/2023privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la nivelul comunei Căneşti judeţul Buzău2023/08/312023-08-31 17:01:00
HCL 28/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 20232023/07/312023-07-31 16:53:00
HCL 27/2023privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 20232023/07/312023-07-31 16:52:00
HCL 26/2023privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau , pentru sedintele din perioada : August – Octombrie 20232023/07/312023-07-31 16:51:00
HCL 25/2023privind actualizarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR întocmit la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău pentru anul 20232023/07/312023-07-31 16:19:00
HCL 24/2023privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a unităţii administrativ teritoriale Căneşti, județul Buzău, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronicesau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora2023/06/292023-06-29 16:17:00
HCL 23/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Căneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirea comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/292023-06-29 16:15:00
HCL 22/2023pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Căneşti în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice)pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/242023-05-24 16:14:00
HCL 21/2023privind aderarea si includerea Comunei Canesti in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala (GAL) „Colinele Buzaului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-20272023/05/242023-05-24 16:12:00
HCL 20/2023privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Căneşti , judetul Buzau2023/04/252023-04-25 13:59:00
HCL 19/2023privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau , pentru sedintele din perioada : Mai – Iulie 20232023/04/252023-04-25 13:58:00
HCL 18/2023privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20232023/04/252023-04-25 13:57:00
HCL 17/2023privind stabilirea unor masuri cu privire la salariile de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau2023/04/252023-04-25 13:56:00
HCL 16/2023privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 la nivelul comunei Canesti, judetul Buzau2023/04/252023-04-25 13:55:00
HCL 15/2023privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I al anului 20232023/04/252023-04-25 13:54:00
HCL 14/2023privind aprobarea Devizului general – Buget Local, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 92 NEGOȘINA – CĂNEȘTI, COMUNA CĂNEȘTI, JUDEŢUL BUZĂU” realizat prin Programul National de Investiţii „Anghel Saligny”2023/04/252023-04-25 13:53:00
HCL 13/2023privind aprobarea participarii la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 Educație precum si aprobarea proiectului cu denumirea ,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Căneşti, judetul Buzău”2023/03/282023-03-28 16:04:00
HCL 12/2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/282023-03-28 16:03:00
HCL 11/2023privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20232023/03/282023-03-28 16:02:00
HCL 10/2023privind organizarea pasunatului pe pasunea proprietate privata a comunei Căneşti , judeţul Buzău si masuri specifice pentru anul 20232023/03/282023-03-28 15:59:00
HCL 9/2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Căneşti , nr. 40 din 22 decembrie 2022 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele și taxele locale alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul comunei Canesti, judetul Buzau în anul 20232023/02/282023-02-28 13:51:00
HCL 8/2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Căneşti , nr. 36 din 29 noiembrie 2022 privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Căneşti, județul Buzău2023/02/282023-02-28 13:48:00
HCL 7/2023privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Căneşti, județul Buzău la 31 decembrie 20222023/02/282023-02-28 13:47:00
HCL 6/2023privind utilizarea excedentului bugetar inregistrat la 31 decembrie 2022 ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare in anul 20232023/01/312023-01-31 13:45:00
HCL 5/2023privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau , pentru sedintele din perioada : Februarie – Aprilie 20232023/01/312023-01-31 13:44:00
HCL 4/2023privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate alprimarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 20232023/01/312023-01-31 13:43:00
HCL 3/2023pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Canesti , judeţul Buzau in anul 20232023/01/312023-01-31 13:42:00
HCL 2/2023privind aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) şi unitatea administrativ teritorială Căneşti , judeţul Buzău având ca obiect colaborarea interinstituţională a MMSS cu uat Căneşti în cadrulproiectului „ HUB de servicii MMSS – SII MMSS” , cod SMIS 2014+1309632023/01/312023-01-31 13:40:00
HCL 1/2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20222023/01/312023-01-31 11:47:20
HCL 40/2022privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele și taxele locale alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul comunei Canesti, judetul Buzau în anul 20232022/12/222022-12-22 14:49:42
HCL 11/2022privind aprobarea “PROTOCOLULUI DE COLABORARE” între “UAT Căneşti şi IPJ Buzău” pentru creşeterea gradului de siguranţă rutieră la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2022/02/242022-02-24 20:19:00
HCL 10/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Căneşti în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/242022-02-24 20:18:00
HCL 9/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Căneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație2022/02/242022-02-24 20:17:00
HCL 8/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Căneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa şi Mihăileşti în asociație2022/02/242022-02-24 20:16:00
HCL 7/2022privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau pentru anul 20222022/02/242022-02-24 20:00:00
HCL 6/2022privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20222022/02/242022-02-24 19:58:00
HCL 5/2022privind actualizarea componenţei COMISIILOR DE SPECIALITATE ale Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău2022/02/242022-02-24 19:15:00
HCL 4/2022privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Februarie – Aprilie 20222022/01/312022-01-31 17:54:00
HCL 3/2022pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Canesti , judeţul Buzau in anul 20222022/01/312022-01-31 17:53:00
HCL 2/2022privind constituirea ECHIPEI MOBILE DE INTERVENTIE pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2022/01/312022-01-31 17:52:00
HCL 1/2022privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 20222022/01/312022-01-31 17:47:00
HCL 56/2021privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2022 – 20232021/12/232021-12-23 10:00:00
HCL 55/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/12/232021-12-23 09:59:00
HCL 54/2021privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului CALOIAN GHEORGHE înainte de expirarea duratei normale a mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut în cadrul Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/12/162021-12-16 09:57:00
HCL 53/2021privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului DINU IRINEL – GEORGEL înainte de expirarea duratei normale a mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier local deţinut în cadrul Consiliului Local al comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/12/162021-12-16 09:56:00
HCL 52/2021privind aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social , conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , pe anul 20222021/12/162021-12-16 09:55:00
HCL 51/2021privind aprobarea, pentru anul 2022 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau2021/12/162021-12-16 09:53:00
HCL 50/2021privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 20222021/12/162021-12-16 09:45:00
HCL 49/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/12/162021-12-16 09:44:00
HCL 48/2021pentru participarea Comunei Căneşti la Programului privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA CĂNEŞTI, jud. BUZĂU”2021/11/152021-11-15 09:23:00
HCL 47/2021privind acordarea unei sume din bugetul local pentru acordarea de cadouri copiilor si elevilor din unitatea administrativ teritoriala cu ocazia « Sarbatorilor de iarna »2021/11/152021-11-15 09:22:00
HCL 46/2021privind aprobarea participării la „ Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE – ŞCOALĂ COMUNA CĂNEŞTI,,2021/11/152021-11-15 09:21:00
HCL 45/2021privind aprobarea participării la „ Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE – SEDIU PRIMARIE COMUNA CANESTI,,2021/11/152021-11-15 09:19:00
HCL 44/2021pentru aprobarea numărului și cuantumul burselor acordate in anul școlar 2021-2022 elevilor din invatamantulpreuniversitar de la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzau2021/11/152021-11-15 09:18:00
HCL 43/2021privind desemnarea unui reprezentant al CONSILIULUI LOCAL CĂNEŞTI în vederea constituirii COMISIEI DE EXAMEN pentru ocuparea funcţiei de director din unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Căneşti , judeţul Buzău2021/10/282021-10-28 09:14:00
HCL 42/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Noiembrie – Decembrie 2021 , Ianuarie 20222021/10/282021-10-28 09:13:00
HCL 41/2021privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 20212021/10/282021-10-28 09:12:00
HCL 40/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/10/282021-10-28 09:09:00
HCL 39/2021pentru aprobarea in folosinţă gratuită şi incheierea unui contract de comodat pentru spaţiul din incinta cladirii „MICROBAZA SPORTIVA” , sat Căneşti , comuna Căneşti , Judeţul Buzău2021/09/302021-09-30 09:08:00
HCL 38/2021privind aprobarea categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 92 NEGOŞINA – CĂNEŞTI , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU„ prin Programul National  de Investiţii „Anghel Saligny”2021/09/302021-09-30 09:06:00
HCL 37/2021pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico – economici iniţiali şi actualizaţi şi a devizului general al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat „Modernizare drum comunal DC 92 NEGOŞINA – CĂNEŞTI , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU„ prin Programul National de Investiţii „Anghel Saligny”2021/09/302021-09-30 09:05:00
HCL 36/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/09/302021-09-30 09:04:00
HCL 35/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/08/242021-08-24 08:59:00
HCL 34/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada August – Octombrie 20212021/07/292021-07-29 08:57:00
HCL 33/2021pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Căneşti , judeţul Buzău în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/07/292021-07-29 08:56:00
HCL 32/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/07/292021-07-29 08:55:00
HCL 31/2021pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/07/292021-07-29 08:52:00
HCL 30/2021privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 20212021/07/292021-07-29 08:35:00
HCL 29/2021privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitele și taxele locale alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul comunei Canesti, judetul Buzau în anul 20222021/07/292021-07-29 08:33:00
HCL 28/2021privind aprobarea STATUTULUI comunei Cănesti , judetul Buzau2021/07/292021-07-29 08:30:00
HCL 27/2021privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a CONSILIULUI LOCAL al COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU2021/07/292021-07-29 08:27:00
HCL 26/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie2021/06/302021-06-30 08:10:00
HCL 25/2021privind aprobarea contului de execuţie al bugetului comunei Căneşti , judeţul Buzău pe anul 20202021/06/302021-06-30 08:09:00
HCL 24/2021privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I al anului 20212021/05/312021-05-31 08:04:00
HCL 23/2021privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau2021/05/312021-05-31 07:57:00
HCL 22/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Mai – Iulie 20212021/04/132021-04-13 07:53:00
HCL 21/2021privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau pentru anul 20212021/04/132021-04-13 07:51:00
HCL 20/2021privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/04/132021-04-13 07:47:00
HCL 19/2021privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/03/312021-03-31 09:28:00
HCL 18/2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna Căneşti este membru asociat2021/03/312021-03-31 09:27:00
HCL 17/2021privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20212021/03/312021-03-31 09:26:00
HCL 16/2021privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 7 din 31 martie 2021 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 20142021/03/312021-03-31 09:25:00
HCL 15/2021privind încetarea aplicabilitătii Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2012 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/02/252021-02-25 09:22:00
HCL 14/2021privind scoaterea din funcţiune, casarea i valorificarea unor mijloace fixe proprietate privată a comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/02/252021-02-25 09:21:00
HCL 13/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Februarie – Aprilie 20212021/01/282021-01-28 09:18:00
HCL 12/2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Canesti , judetul Buzau care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului generalal comunei Canesti , judetul Buzau2021/01/282021-01-28 09:16:00
HCL 11/2021privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna CĂNEŞTI, judeţul Buzău2021/01/282021-01-28 09:15:00
HCL 10/2021privind darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei CĂNEŞTI, judeţul BUZĂU către serviciul „APĂ SALUBRIZARE – CĂNEŞTI”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei CĂNEŞTI, judeţul BUZĂU2021/01/282021-01-28 09:14:00
HCL 9/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei CĂNEŞTI, județul Buzău2021/01/282021-01-28 09:13:00
HCL 8/2021privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna CĂNEŞTI, judeţul Buzău2021/01/282021-01-28 09:08:00
HCL 7/2021privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei CĂNEŞTI, judeţul Buzău2021/01/282021-01-28 09:06:00
HCL 6/2021privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2021 – 20222021/01/282021-01-28 09:04:00
HCL 5/2021privind modificarea Hotarării Consiliului Local nr. 13 din 28 mai 2020 “privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele și taxele locale alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile la nivelul comunei Canesti, judetul Buzau în anul 2021”2021/01/282021-01-28 09:02:00
HCL 4/2021pentru aprobarea numărului și cuantumul burselor acordate in anul școlar 2020-2021 elevilor din invatamantul preuniversitar de la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/01/282021-01-28 08:58:00
HCL 3/2021privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 20212021/01/282021-01-28 08:42:00
HCL 2/2021pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Canesti , judeţul Buzau in anul 20212021/01/282021-01-28 08:40:00
HCL 1/2021privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV al anului 20202021/01/282021-01-28 08:38:00
HCL 15/2020privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau2020/05/282020-05-28 17:25:00
HCL 8/2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 20202020/02/202020-02-20 21:11:00
HCL 7/2020privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Canesti , judetul Buzau care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului generalal comunei Canesti , judetul Buzau2020/02/202020-02-20 21:10:00
HCL 6/2020privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau pentru anul 20202020/02/202020-02-20 21:09:00
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti, judetul Buzau pe anul 20202020/02/202020-02-20 17:22:00
HCL 4/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “TIP V1 pentru intervenţia în situaţii de urgenţă , la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2020/01/302020-01-30 21:07:00
HCL 3/2020pentru aprobarea contributiei pentru economia circulara pentru deseurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare , incepand cu data de 01.01.20202020/01/302020-01-30 21:06:00
HCL 2/2020pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Canesti , judeţul Buzau in anul 20202020/01/302020-01-30 21:05:00
HCL 1/2020privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20192020/01/302020-01-30 21:04:00
HCL 51/2019privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2020 – 20212019/12/202019-12-20 08:24:00
HCL 50/2019privind modificarea numarului de posturi , al organigrameisi statului de functii al aparatului de specialitate alPrimarului comunei Canesti , judetul Buzau2019/12/202019-12-20 08:22:00
HCL 49/2019privind aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social , conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , pe anul 20202019/12/202019-12-20 08:21:00
HCL 48/2019privind aprobarea, pentru anul 2020 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelulcomunei Canesti , judetul Buzau2019/12/202019-12-20 08:20:00
HCL 47/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/12/202019-12-20 08:19:00
HCL 46/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea derularii investitiei prin Programului National de Dezvoltare Locala2019/11/282019-11-28 08:19:00
HCL 45/2019privind acordarea unei sume din bugetul local pentru acordarea de cadouri copiilor si elevilor din unitatea administrativ teritoriala cu ocazia « Sarbatorilor de iarna »2019/11/282019-11-28 08:17:00
HCL 44/2019privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU2019/11/282019-11-28 08:16:00
HCL 43/2019privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al APARATULUI DE SPECIALITATE al PRIMARULUI , COMUNEI CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU2019/11/282019-11-28 08:11:00
HCL 42/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/11/282019-11-28 08:03:00
HCL 41/2019privind transmiterea fără plată in proprietatea u.a.t Valea Salciei , judeţul Buzău a microbuzului şcolar M2 marca “FIAT”, tipul “DUCATO”2019/10/312019-10-31 08:02:00
HCL 40/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Noiembrie – Decembrie 2019 – Ianuarie 20202019/10/312019-10-31 08:01:00
HCL 39/2019pentru modificarea Hotararii nr. 18 din 29 martie 2019 a Consiliului Local Căneşti …” privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală …”2019/10/312019-10-31 08:00:00
HCL 38/2019pentru modificarea Hotararii nr. 34 din 30 septembrie 2019 a Consiliului Local Căneşti …”privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei sistatului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau – forma actualizata conform codului Administrativ…”2019/10/312019-10-31 07:59:00
HCL 37/2019privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul III al anului 20192019/10/312019-10-31 07:58:00
HCL 36/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/10/312019-10-31 07:57:00
HCL 35/2019privind participarea comunei Căneşti , judeţul Buzău in calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ BUZĂU 2008”2019/09/302019-09-30 07:56:00
HCL 34/2019privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau – forma actualizata conform codului Administrativ2019/09/302019-09-30 07:54:00
HCL 33/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/09/302019-09-30 07:53:00
HCL 32/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/08/292019-08-29 07:52:00
HCL 29/2019privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 20192019/07/312019-07-31 07:51:00
HCL 28/2019privind modificarea Hotararii Consiliului local Căneşti nr. 26 din 15 iunie 2015 “privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului şi taxei speciale pentru serviciul de salubrizare al comunei Căneşti, judeţul Buzău”2019/06/272019-06-27 21:34:00
HCL 27/2019pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie şi agentii economici la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2019/06/272019-06-27 21:33:00
HCL 26/2019pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor2019/05/302019-05-30 21:32:00
HCL 25/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti, comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Iunie – August 20192019/05/302019-05-30 21:30:00
HCL 24/2019privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I al anului 20192019/05/302019-05-30 21:29:00
HCL 23/2019privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 20202019/04/222019-04-22 21:30:00
HCL 22/2019privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau2019/04/222019-04-22 21:29:00
HCL 21/2019privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau pentru anul 20192019/04/222019-04-22 21:28:00
HCL 20/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/04/222019-04-22 14:34:40
HCL 19/2019privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20192019/03/292019-03-29 21:28:00
HCL 18/2019privind prelungirea valabilitatii unor contracte de inchiriere terenuri cu destinaţie păşune comunală2019/03/292019-03-29 21:27:00
HCL 17/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea derularii investitiei prin Programului National de Dezvoltare Locala2019/03/292019-03-29 21:26:00
HCL 16/2019pentru aprobarea participării comunei Căneşti prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/03/292019-03-29 21:25:00
HCL 15/2019privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 5 din 29 martie 2019la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 20142019/03/292019-03-29 21:24:00
HCL 14/2019privind evaluarea performanţelor profesionale individuale pe anul 2018 ale secretarului comunei Canesti, judetul Buzau2019/03/292019-03-29 21:23:00
HCL 13/2019privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a comunei Căneşti , judetul Buzau in anul 20192019/03/292019-03-29 21:22:00
HCL 12/2019privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Martie – Mai 20192019/02/282019-02-28 18:01:55
HCL 11/2019privind initirea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a suprafetei de 9,00 ha paşune(pajisti permanente) şi 5 ha teren (arabil) aflate in proprietatea privata a comunei Canesti ,judetul Buzau2019/02/282019-02-28 18:00:59
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii u.a.t. Căneşti , a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/02/282019-02-28 17:58:21
HCL 9/2019privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2019/02/282019-02-28 17:57:35
HCL 8/2019privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical uman”din satul Căneşti , comuna Căneşti , judeţul Buzău2019/02/282019-02-28 17:56:36
HCL 7/2019privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2019 – 20202019/02/282019-02-28 17:55:53
HCL 6/2019privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV al anului 20192019/02/282019-02-28 17:54:51
HCL 5/2019pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Canesti nr. 37 din 11 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrulProgramului National de Dezvoltare Locala2019/01/282019-01-28 14:01:57
HCL 4/2019privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei Canesti , judetul Buzau din anul 2018 pentru anul 20192019/01/282019-01-28 14:01:12
HCL 3/2019rivind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 20192019/01/282019-01-28 13:56:01
HCL 2/2019privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Canesti , judetul Buzau2019/01/282019-01-28 13:55:00
HCL 1/2019pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE acordate la nivelul comunei Canesti , judeţul Buzauin anul 20192019/01/282019-01-28 13:51:44
HCL 45/2018privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU PENTRU PERIOADA 2019 – 20202018/12/182018-12-18 14:16:42
HCL 44/2018privind aprobarea Planului de actiuni sau a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor beneficiare de ajutor social , conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , pe anul 20192018/12/182018-12-18 14:15:50
HCL 43/2018privind aprobarea, pentru anul 2019 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă la nivelulcomunei Canesti , judetul Buzau2018/12/182018-12-18 14:15:02
HCL 42/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/12/182018-12-18 14:14:03
HCL 41/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Decembrie 2018 – Februarie 20192018/11/292018-11-29 22:35:08
HCL 40/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/11/292018-11-29 22:34:26
HCL 39/2018privind acordarea unei sume din bugetul local pentru acordarea de cadouri copiilor si elevilor din unitatea administrativ teritoriala cu ocazia « Sarbatorilor de iarna »2018/11/292018-11-29 22:33:29
HCL 38/2018privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2019 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judeţul Buzău2018/11/292018-11-29 22:32:30
HCL 37/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/10/112018-10-11 22:31:30
HCL 36/2018privind insusirea si aprobarea CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI pentru obiectivul de investiţie „Modernizare drumuri comunale comuna Căneşti , judeţul Buzau”2018/09/272018-09-27 22:30:41
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/09/272018-09-27 22:30:00
HCL 34/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „Reabilitare Cladire Dispensar Medical Uman cu Centrala Termica si Grup Sanitar comuna Canesti , judeţul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/09/132018-09-13 22:29:07
HCL 33/2018privind insusirea si aprobarea CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Cladire Dispensar Medical Uman cu Centrala Termica si Grup Sanitar comuna Canesti , judeţul Buzău”2018/09/132018-09-13 22:28:15
HCL 32/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie : „Reabilitare Cladire Dispensar Medical Uman cu Centrala Termica si Grup Sanitar comuna Canesti , judeţul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/09/132018-09-13 22:27:29
HCL 31/2018privind aprobarea PROIECTULUI şi a cheltuielilor legate de PROIECT si de aprobare a ACORDULUI DE PARTENERIAT2018/08/092018-08-09 22:26:36
HCL 30/2018pentru aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind stabilirea solutiilor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Căneşti , judeţul Buzău2018/08/092018-08-09 22:25:46
HCL 29/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Septembrie – Noiembrie 20182018/08/092018-08-09 22:24:54
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/08/092018-08-09 22:23:50
HCL 27/2018pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Canesti , judetul Buzau pe semestrul – I – al anului 20182018/07/262018-07-26 22:21:25
HCL 26/2018privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II al anului 20182018/07/262018-07-26 22:20:34
HCL 25/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/07/262018-07-26 22:19:47
HCL 24/2018privind aprobarea solicitarii de garantie din partea Fondului National de Garantare pentru proiectul integrat finantat prin Masura M7 – 6B „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI SERVICIILOR DE BAZA ÎN TERITORIUL GAL” Sub – masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” al comunei Căneşti prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 pentru Proiectul2018/06/282018-06-28 22:13:18
HCL 23/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/06/282018-06-28 22:12:29
HCL 22/2018privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului GRAMA IONEL şi declararea locului de consilier local vacant2018/05/312018-05-31 22:11:29
HCL 21/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioadaIunie – August 20182018/05/312018-05-31 22:10:39
HCL 20/2018pentru modificarea Hotararii Consiliului local Canesti nr. 18 din 26 aprilie 2018 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 20192018/05/312018-05-31 22:08:54
HCL 19/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/05/312018-05-31 22:07:50
HCL 18/2018privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 20192018/04/262018-04-26 22:06:45
HCL 17/2018privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I al anului 20182018/04/262018-04-26 22:05:59
HCL 16/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/04/262018-04-26 22:05:09
HCL 15/2018privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de păşune comunala , proprietate privată a comunei Căneşti , judeţul Buzău începând cu anul 20182018/03/292018-03-29 22:03:42
HCL 14/2018privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 4 din 04 februarie 2017 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 20142018/03/292018-03-29 22:02:59
HCL 13/2018privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale pe anul 2017 ale secretarului comunei Canesti , judetul Buzau2018/03/292018-03-29 22:02:14
HCL 12/2018privind aprobarea măsurilor necesare pentru buna gospodărire a comunei Căneşti , judetul Buzau in anul 20182018/03/292018-03-29 22:01:31
HCL 11/2018privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/03/292018-03-29 22:00:41
HCL 10/2018privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioadaMartie – Mai 20182018/02/152018-02-15 21:59:51
HCL 9/2018privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare şi functionare al compartimentului de „ASISTENTA SOCIALA” organizat la nivelul comunei CĂNEŞTI , judetul BUZĂU2018/02/152018-02-15 21:58:59
HCL 8/2018privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20182018/02/152018-02-15 21:58:04
HCL 7/2018privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau2018/02/152018-02-15 21:57:07
HCL 6/2018privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice la nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau pentru anul 20182018/02/152018-02-15 21:56:13
HCL 5/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172018/02/152018-02-15 13:58:37
HCL 4/2018privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de funcţionare a bugetului local al Comunei Canesti pentru anul 2017 din excedentul anilor precedenţi2018/01/252018-01-25 21:53:37
HCL 3/2018privind organizarea retelei scolare din comuna Canesti , judetul Buzau pentru anul scolar 2018 – 20192018/01/252018-01-25 21:52:38
HCL 2/2018pentru stabilirea unor măsuri privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau2018/01/252018-01-25 21:51:39
HCL 1/2018privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20172018/01/252018-01-25 21:50:36
HCL 31/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/11/162017-11-16 19:26:01
HCL 30/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/10/162017-10-16 19:25:15
HCL 29/2017privind implementarea proiectului ”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU”2017/09/182017-09-18 14:07:52
HCL 28/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA CANESTI, JUDETUL BUZAU”2017/09/182017-09-18 14:06:20
HCL 27/2017privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii si in Comisia de Prevenire si Combatere a Violentei in mediul scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de la nivelul comunei Canesti , judetul Buzau2017/09/182017-09-18 14:05:34
HCL 26/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/09/182017-09-18 14:04:37
HCL 25/2017privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Canesti , comuna Canesti judetul Buzau pentru sedintele din perioada Septembrie – Noiembrie 20172017/08/312017-08-31 13:59:42
HCL 24/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau2017/07/312017-07-31 13:57:13
HCL 23/2017privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul II. al anului 20172017/07/312017-07-31 13:56:25
HCL 21/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/06/292017-06-29 20:51:32
HCL 20/2017pentru aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Canesti , judetul Buzau pe semestrul – I – al anului 20172017/06/292017-06-29 20:51:10
HCL 19/2017pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, județul Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Căneşti, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală2017/05/312017-05-31 13:48:00
HCL 18/2017privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/05/312017-05-31 13:46:40
HCL 16/2017privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul I. al anului 20172017/04/272017-04-27 13:43:16
HCL 15/2017privind aprobarea numarului de posturi , al organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Canesti , judetul Buzau2017/04/272017-04-27 13:42:18
HCL 14/2017privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 3 din 04 februarie 2017 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 2014 , anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 27 aprilie 20152017/04/272017-04-27 13:41:24
HCL 13/2017privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/04/272017-04-27 13:40:25
HCL 11/2017privind participarea comunei Canesti , judetul Buzau in calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „DEALURILE BUZOIENE ALE MUNTENIEI”2017/03/202017-03-20 13:32:35
HCL 7/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 20172017/03/202017-03-20 13:31:26
HCL 6/2017privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Canesti, judeţul Buzau cu o suprafata de teren şi aprobarea prelungirii perioadei de inchirieriere a suprafetei de 1.500 mp din cadrul acesteia2017/02/232017-02-23 13:30:38
HCL 5/2017privind implementarea proiectului ”Modernizare drumuri comunale , comuna Canesti , judetul Buzau”2017/02/232017-02-23 13:29:29
HCL 4/2017privind implementarea proiectului “REABILITARE CLADIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN, COMUNA CANESTI , JUDETUL BUZAU“2017/01/312017-01-31 10:25:28
HCL 3/2017privind aprobarea STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE a comunei Canesti, judetul Buzau2017/01/312017-01-31 10:24:10
HCL 2/2017privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al comunei Canesti , judetul Buzau din anul 2016 pentru anul 20172017/01/312017-01-31 10:17:36
HCL 1/2017privind executia bugetului local pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare , pentru Trimestrul IV. al anului 20162017/01/312017-01-31 10:14:54
HCL 4/2015privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti, jud. Buzau pe anul 20152015/02/092015-02-09 09:47:21

Comments are closed.