Dezbatere publica – Proiect bugetul local pe anul 2023

In conformitate cu prevederile art. 39 , alin. (3) – (6) din Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale  …” pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale 


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.