Dispozitia 4/2019

privind stabilirea calitatii de evaluator, respectiv de contrasemnatar,al rapoartele de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău pentru anul 2018

Bookmark the permalink.