HCL 10/2019

privind neasumarea responsabilitatii u.a.t. Căneşti , a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023

Bookmark the permalink.