HCL 14/2023

privind aprobarea Devizului general – Buget Local, a Indicatorilor tehnico – economici și asigurarea finanţării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 92 NEGOȘINA – CĂNEȘTI, COMUNA CĂNEȘTI, JUDEŢUL BUZĂU” realizat prin Programul National de Investiţii „Anghel Saligny”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.