HCL 15/2019

privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 5 din 29 martie 2019
la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 2014

Bookmark the permalink.