HCL 19/2017

pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect in vederea realizării obiectivului ”Modernizare drumuri comunale, comuna Căneşti, județul Buzău” – obiectiv de interes local al comunei Căneşti, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

HCL nr. 19 din 31.05.2017

Bookmark the permalink.