HCL 23/2019

privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Canesti, judetul Buzau în anul 2020

Bookmark the permalink.