HCL 3/2019

rivind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 2019

Bookmark the permalink.