HCL 3/2021

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 2021

Bookmark the permalink.