HCL 30/2018

pentru aprobarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE privind stabilirea solutiilor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public in comuna Căneşti , judeţul Buzău

Bookmark the permalink.