HCL 34/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „Reabilitare Cladire Dispensar Medical Uman cu Centrala Termica si Grup Sanitar comuna Canesti , judeţul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

Bookmark the permalink.