HCL 37/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala

Bookmark the permalink.