HCL 37/2021

pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico – economici iniţiali şi actualizaţi şi a devizului general al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat „Modernizare drum comunal DC 92 NEGOŞINA – CĂNEŞTI , COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU„ prin Programul National de Investiţii „Anghel Saligny”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.