HCL 4/2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Canesti, jud. Buzau pe anul 2015

HCL nr. 4 din 09.02.2015

Bookmark the permalink.