HCL 46/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea derularii investitiei prin Programului National de Dezvoltare Locala

Bookmark the permalink.