HCL 5/2019

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Canesti nr. 37 din 11 octombrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizati pentru obiectivul de investiţie : „ MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA CĂNEŞTI, JUDEȚUL BUZĂU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrulProgramului National de Dezvoltare Locala

Bookmark the permalink.