HCL 6/2017

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Canesti, judeţul Buzau cu o suprafata de teren şi aprobarea prelungirii perioadei de inchirieriere a suprafetei de 1.500 mp din cadrul acesteia

HCL nr. 06 din 23.02.2017

Bookmark the permalink.