HCL 8/2020

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau în anul 2020

Bookmark the permalink.