HCL 14/2017

privind insusirea si aprobarea Actului Aditional nr. 3 din 04 februarie 2017 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat sau public al comunei Canesti , judetul Buzau nr. 1.156 din 05 mai 2014 , anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 27 aprilie 2015

Citeste mai mult

HCL 6/2017

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Canesti, judeţul Buzau cu o suprafata de teren şi aprobarea prelungirii perioadei de inchirieriere a suprafetei de 1.500 mp din cadrul acesteia

Citeste mai mult