Acte administrative emise de primar

TitleContentDate
Dispozitia 95/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral la nivelul UAT Canesti, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/282020-10-28 17:42:00
Dispozitia 57/2020privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti, jud. Buzau si al serviciilor publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local2020/06/052020-06-05 17:17:00
Dispozitia 56/2020privind desemnarea dnei. Zotescu Neluta – avand functia publica de consilier principal  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti, jud. Buzau, Consilier de etica si pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul Primariei comunei Canesti, jud. Buzau2020/05/292020-05-29 17:13:00
Dispozitia 51/2020privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti, jud. Buzau2020/05/202020-05-20 17:11:00
Dispozitia 49/2020privind constituirea Comisiei de Monitorizare si implementare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primariei comunei Canesti, jud. Buzau si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia2020/05/202020-05-20 17:09:00
Dispozitia 52/2019privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau2019/05/152019-05-15 21:30:15
Dispozitia 48/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe teritoriul comunei Canesti, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 20192019/04/242019-04-24 19:06:04
Dispozitia 33/2019privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau2019/02/122019-02-12 20:45:03
Dispozitia 32/2019privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de produse „ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI CĂNEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”2019/02/122019-02-12 14:29:58
Dispozitia 4/2019privind stabilirea calitatii de evaluator, respectiv de contrasemnatar,al rapoartele de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău pentru anul 20182019/01/212019-01-21 14:28:56
Dispozitia 3/2019privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2019/01/212019-01-21 14:27:29

Comments are closed.