Dispoziţii ale primarului

TitleContentDate
Dispozitia 2/2023privind stabilirea PROGRAMULUI DE LUCRU cu publicul si al PROGRAMULUI DE AUDIENTEla nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau2023/01/132023-01-13 19:06:07
Dispozitia 1/2023privind convocarea Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau în şedinţă ordinară2023/01/132023-01-13 19:03:49
Dispozitia 25/2022privind stabilirea punctelor de lucru pentru autorecenzarea asistata in perioada 14 martie – 15 mai 2022 – la nivelul comunei Canesti, jud. Buzau2022/03/032022-03-03 11:51:00
Dispozitia 19/2022privind actualizarea ECHIPEI MOBILE DE INTERVENTIE la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2022/02/102022-02-10 18:17:00
Dispozitia 6/2022privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA al aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti , judetul Buzau2022/01/172022-01-17 18:15:00
Dispozitia 5/2022privind delegarea de atributii d-nei Epuran Viorica avand funcţia de consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău2022/01/172022-01-17 18:09:00
Dispozitia 4/2022privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau2022/01/172022-01-17 18:06:00
Dispozitia 3/2022privind incetarea executarii obligaţiei de a executa muncă nerenumerată in folosul comunitatii , pentru persoana supravegheată PETCU ALEXANDRU NICOLAE2022/01/172022-01-17 18:05:00
Dispozitia 2/2022privind constituirea Comisiei de inventariere anuala a bunurilor materiale si a valorilor banesti care alcatuiesc patrimoniul comunei Canesti , judetul Buzau2022/01/172022-01-17 18:04:00
Dispozitia 1/2022privind stabilirea PROGRAMULUI DE LUCRU cu publicul si al PROGRAMULUI DE AUDIENTEla nivelul Primariei comunei Canesti , judetul Buzau2022/01/172022-01-17 18:02:00
Dispozitia 5/2021privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău, d-lui Marin Stoica prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in urma auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la unitatea administrativ teritoriala Canesti , judetul Buzau2021/01/122021-01-12 21:23:00
Dispozitia 4/2021privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău, d-lui Mihu Florinel , prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in urma auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la unitatea administrativ teritoriala Canesti , judetul Buzau2021/01/122021-01-12 21:21:00
Dispozitia 3/2021privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi Buzău, d-nei Zotescu Neluţa prin Decizia nr. 31 din 02.10.2020 in urma auditului financiar asupra conturilor de executie bugetară la unitatea administrativ teritoriala Canesti , judetul Buzau2021/01/122021-01-12 21:20:00
Dispozitia 2/2021pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2021/01/082021-01-08 21:19:00
Dispozitia 1/2021privind aprobarea acoperiri definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Canesti , judetul Buzau pentru anul 2020 din excedentul anilor precedenţi2021/01/062021-01-06 21:18:00
Dispozitia 122/2020privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Canesti , judetul Buzau in “Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Canesti”2020/12/242020-12-24 21:17:00
Dispozitia 105/2020privind delegarea exercitării atributiilor de “Ofiţer de stare civilă”2020/11/052020-11-05 21:15:00
Dispozitia 95/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral la nivelul UAT Canesti, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/282020-10-28 17:42:00
Dispozitia 57/2020privind aprobarea Codului etic si de integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti, jud. Buzau si al serviciilor publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local2020/06/052020-06-05 17:17:00
Dispozitia 56/2020privind desemnarea dnei. Zotescu Neluta – avand functia publica de consilier principal  in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti, jud. Buzau, Consilier de etica si pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul Primariei comunei Canesti, jud. Buzau2020/05/292020-05-29 17:13:00
Dispozitia 51/2020privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului comunei Canesti, jud. Buzau2020/05/202020-05-20 17:11:00
Dispozitia 49/2020privind constituirea Comisiei de Monitorizare si implementare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primariei comunei Canesti, jud. Buzau si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia2020/05/202020-05-20 17:09:00
Dispozitia 52/2019privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau2019/05/152019-05-15 21:30:15
Dispozitia 48/2019privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pe teritoriul comunei Canesti, jud. Buzau in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 20192019/04/242019-04-24 19:06:04
Dispozitia 33/2019privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau2019/02/122019-02-12 20:45:03
Dispozitia 32/2019privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de produse „ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI CĂNEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU”2019/02/122019-02-12 14:29:58
Dispozitia 4/2019privind stabilirea calitatii de evaluator, respectiv de contrasemnatar,al rapoartele de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Căneşti , judeţul Buzău pentru anul 20182019/01/212019-01-21 14:28:56
Dispozitia 3/2019privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul comunei Căneşti , judeţul Buzău2019/01/212019-01-21 14:27:29

Comments are closed.