Asezare geografică

Analizînd poziţia in cadrul unităţii fizico-geografice, comuna Căneşti este situată in zona Subcarpaţilor de curbură, mai precis în subunitatea acestora – Subcarpaţii Buzăului.

Comuna Căneşti este situată pe teritoriul judeţului Buzău, în jumătatea central-nordică a acestuia, limitată de comunele: Scorţoasa (în sud şi est), Chiliile (în nord) şi Odăile în partea de vest.

Teritoriul comunei se suprapune pe valea Sărăţelului Bercăi – bazinul mijlociu- flancat de o parte şi de alta de un relief colinar: Dealul Bocului la nord-est şi Dealul Botanului (sau Dealul Dâlmei) în sud-vest.

Comuna se întinde pe o suprafaţă de 31,0185 km² la o distanţă de 42 km de reşedinţa judeţului Buzău, oraşul Buzău, la 18 km de Berca. Comuna Căneşti are în componenţa sa următoarele sate: în centru satul Căneşti iar în jurul acestuia se află: la nord satul Păcurile, la est satul Valea-Verzii, la sud satul Negoşina, la sud-vest satul Gonţeşti, iar la nord-vest, satul Şuchea.

Limitele comunei sunt următoarele: în est încep din vârful Măgura, se continuă cu Dealul Crângului, traversează pârâul Sărăţel, trece prin cătunul Bondrea ce aparţine satului Negoşina, după care taie Plaiul Negoşinii îndreptându-se spre sud-vest prin padurea Bădiloaia. Se continuă pe albia pârâului Strâmbu, întretaie cătunul Stârcul din vestul satului Şuchea , traversează pârâul Poieniţa; dealul Muscel spre nord-vest, trece apoi pârâul SIănicel, dealul Ciocârlari, Muchia Bocu în nord şi ajunge din nou în vârful Măgura.

Prin aşezarea sa geografică, comuna nu este pretabilă unei aşezări cu o dezvoltare a sitului, ceea ce ingreunează dezvoltarea sub toate aspectele:economic, social, cultural, etc. La acest aspect contribuie şi distanţa mare faţă de oraşele judeţului, lipsa unor căi de comunicaţie bine amenajate, procesul de depopulare .

Comments are closed.