Anunțuri publice

Proces verbal - Constituire Consiliul local Canesti

2020-10-29 19:15:48


Comunicare incheiere – Validare mandat primar

2020-10-29 19:12:57


Informare – Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta – Masuri suplimentare limitare COVID 19

2020-07-30 18:01:00


Informare populatie cu privire la CORONAVIRUS

2020-02-27 17:30:00

Anunt dezbatere publica

2020-01-21 20:47:00

privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Căneşti , judeţul Buzău pe anul 2020


Comments are closed.