Anunțuri publice

Dispozitia 1/2023

2023-01-13 19:03:49

privind convocarea Consiliului Local al comunei Canesti , judetul Buzau în şedinţă ordinară


Dezbatere publica – Proiect bugetul local pe anul 2023

2023-01-06 09:57:39

In conformitate cu prevederile art. 39 , alin. (3) – (6) din Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale  …” pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale 


Anunt înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al COMUNEI CANESTI , JUD BUZAU  

2022-10-19 17:10:08


Dezbatere publica – Impozite si taxe locale pentru anul 2023

2022-08-23 11:29:00

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, Primarul comunei Căneşti propune spre dezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în comuna Căneşti, judeţul Buzău pentru anul 2023


Informare IGSU – Recomandari canicula 

2022-07-23 17:10:05


Comments are closed.